Aktiviteter

Klubben satser særlig på å gi barn og unge i bydelen et godt og allsidig idrettstilbud. Klubben har omlag 400 aktive medlemmer i alle aldre. Drammen Strong feiret 80-års jubileum i 2012. Opp gjennom årene har klubben gjort seg bemerket innen bl.a ski, fotball, håndball og bandy.

Fotball

Fotballgruppa i Drammen Strong har lag i alle aldersklasser fra 6 år og opp til 12 år, alle trinnene i barneskolen. Det er foreldre fra hvert årstrinn som er trenere og oppmenn for de forskjellige lagene. Treningene foregår på Kjappen og Brakerøyabanen i sommerhalvåret.

Om vinteren foregår treningene for de som ikke er med på andre vinteraktiviteter, inne i gymsalen på Bragernes skole.

Kontakt:
Tommy O. Simonsen
Tlf: 48 16 38 09
E-post: tommy.simonsen@formue.no

Langrenn

Drammen Strong har en aktiv skigruppe for barn og unge, samt en seniorgruppe. Skigruppa er felles med DBK. Vi trener barmark frem til snøen kommer, (joggesko, rulleski eller sykkel). Når det er skiføre, trener vi helst i lysløypene fra Spiralen, men også andre steder som f.eks på Konnerud eller i lysløypa fra Eggevollen til Eiksetra.

Vi legger vekt på å ha det moro! Treningene er varierte, og skileik er prioritert. Målet er å utvikle skiglede og vennskap, samt å være i aktivitet utendørs. Vi arrangerer Drammensrennet, Spiralrennet og Telenor skikarusell med minst tre uformelle renn. Vi har minst en helgesamling hver sesong.

Kontakt:
Tommy O. Simonsen
Tlf: 48 16 38 09
E-post: tommy.simonsen@formue.no

Skiskyting

Drammen Strong er eneste klubb i Drammen kommune som driver med skiskyting. Skiskyting er en flott idrett som kombinerer utholdenhet og naturopplevelse i skisporet med intens spenning på standplass. Det er ikke lett å treffe blinken med 150 i puls!

Vi trener en gang i uken på skytebanen på Simostranda. I tillegg trener vi på ski sammen med skigruppa i Strong. Vi drar på helgesamling minst en gang hver sesong. Man må være 10 år for å drive med skiskyting. Vi arrangerer skiskytterskole hver høst.

Kontakt:
Karsten Rønning
Tlf: 920 87 547
E-post: karsten.roenning@gmail.com

Innebandy

Innebandy er en morsom og fartsfylt trenging for «gutter» i moden alder.
Innebandygruppa trener i Lierhallen torsdager kl 21-22.

Innebandy ble etablert som en egen aktivitet i Drammen-Strong april 1994 ved å videreføre aktiviteten fra Fjellheim Køller & Baller som hadde vært en aktiv deltaker i innebandyserien siden den ble etablert i Drammen i 1991.

Laget fortsatte å spille i den lokale serien, og ble seriemester i 2. divisjon Buskerud sesongen 1993 / 1994. Etter varierende suksess i 1. og 2. divisjon i de neste årene ble aktiviteten redusert mot slutten av 90-tallet, og pr idag har vi ingen lag med i seriespillet.

Drammen Strong var gjennom hele 90-tallet en drivkraft innen innebandymiljøet i Buskerud. Vi var sentralt med i arbeidet med å organisere seriespill, og ledet innebandyseksjonen i Buskerud Bandykrets gjennom flere år. I 1994 arrangerte vi Norgesmesterskap i Drammenshallen, og nøkkelpersoner fra Strong hadde ansvarsfylte oppgaver i forbindelse med verdensmesterskapet som ble arrangert i Norge i 2000.

Kontakt:
Hans Jørgen Paulsen
Tlf: 995 57 756
E-post: hajopa@getmail.no