Styret innkaller herved til årsmøte i Drammen Strong. Årsmøtet avholdes tirsdag den 13.mars kl. 18:00 på Bragernes skole, Lammers gate 40.

Det vil i forbindelse med årsmøtet bli holdt markering for nyutnevnte æresmedlemmer i foreningen. Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23.februar 2018 til post@drammen-strong.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden www.drammen-strong.no og på idrettslagets FB side.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret