Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

  1. Politiattestansvarlig i Drammen Strong, Vibeke Bjerknes skal fylle ut skjemaet "Bekreftelse på formål" og sende dette til de personene som skal fremvise attest.
  2. De som skal fremvise attest skal lese denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.
  3. Den som skal søke om politiattest finner lenke til elektronisk søknad nederst i lenken referert til i punktet over.
    Skjemaet "Bekreftelse på formål" skal legges ved den elektroniske søknaden.
  4. Når søknaden er ferdig behandlet hos politiet skal den fremvises politiattestansvarlig, Vibeke Bjerknes i Drammen Strong.

Gå til søknad