Sportsplanen skal gi alle i Drammen Strong Fotball en felles forståelse for hvordan det sportslige arbeidet i klubben skal foregå. Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og et hjelpemiddel for trenere og lagledere i planlegging og gjennomføring av treningsaktivitet og kamper. Planen er forankret i NFF´s retningslinjer for barnefotball.