Medlem i Drammen Strong

Drammen Strong ble stiftet i 1932 og klubbens ærverdige historie inkluderer bragder innen både ski, innebandy og fotball. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Drammen Strong er bydelsklubben for området til Bragernes skole.

Les mer om klubben

Bli medlem
Strong benytter idrettsforbundets sentrale database (Min idrett) til medlems-administrasjon og fakturering. Ønsker du å bli medlem eller endre ditt medlemsskap så gjøres dette via Min Idrett. Har du problemer, ta kontakt med support på telefon 03615 eller på epost: minidrett@idrettsforbundet.no

Registrere deg som medlem

Medlemskontingent

Type  Pris
Årsavgift per medlem (barn eller voksen)  300 kr
Aktivitetskontigent (Fotball 6-10 år)  750 kr
Aktivitetskontigent (Fotball 11-12 år)  850 kr

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til post@drammen-strong.no

Tilbake