Når magen er tom og hodet er fullt
finnes det håp for den verste sult.
Ta skoene på og gå opp noen bakker
Så får du suppe med grønnsakker.
Stronghyttas suppetirsdag er en kjempesuksess
Selv om diktene gjerne kunne vært mer tess.

Suppetirsdag arrangeres første tirsdag i hver måned!

Sjekk ut vårt FB arrangement!